Tarieven en vergoeding bewind

Ieder jaar worden de tarieven voor al onze diensten opnieuw geïndexeerd door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. De Staatssecretaris stelt dan de maximale hoogte van deze tarieven vast. De tarieven welke FHV Castricum B.V. in rekening mag brengen zal de kantonrechter in het vonnis opnemen. Jaarlijks worden deze zoals hierboven aangegeven geïndexeerd.

Tarief soort
Eén persoon

Standaard bewind
Schuldenbewind
Intake
Intake bij vooraf budgetbeheer
Verkoop of ontruiming
Beheer PGB
Eindrekening

Meerpersoons

Standaard bewind
Schuldenbewind
Schuldenbewind x2
Intake
Intake bij vooraf budgetbeheer x1
Intake bij vooraf budgetbeheer x2
Verkoop of ontruiming
Beheer PGB
Eindrekening

Uurtarief
Vermogen > 1 mljn

Jaarbedrag

€ 1.245
€ 1.611
€    586
€    439
€    366
€    549
€    220

€ 1.493
€ 1.713
€ 1.932
€    703
€    616
€    526
€    366
€    549
€    264

€ 72,20
0,75%

Maandbedrag

€ 103,75
€ 134,25

€ 124,42
€ 142,75
€ 161

Jaarbedrag incl. BTW

€ 1.506,45
€ 1.949,31
€    709,06
€    531,19
€    442,86
€    664,29
€    266,20

€ 1.806,53
€ 2.072,73
€ 2.337,72
€    850,63
€    745,36
€    636,46
€    442,86
€    664,29
€    319,44

€ 87,36

Maandbedrag incl. BTW

€ 125,54
€ 162,44

€ 150,54
€ 172,73
€ 194,81

Tarief soort
Eén persoon

Standaard bewind
Schuldenbewind
Intake
Intake bij vooraf budgetbeheer
Verkoop of ontruiming
Beheer PGB
Eindrekening

Meerpersoons

Standaard bewind
Schuldenbewind
Schuldenbewind x2
Intake
Intake bij vooraf budgetbeheer x1
Intake bij vooraf budgetbeheer x2
Verkoop of ontruiming
Beheer PGB
Eindrekening

Uurtarief
Vermogen > 1 mljn

Jaarbedrag

€ 1.245
€ 1.611
€    586
€    439
€    366
€    549
€    220

€ 1.493
€ 1.713
€ 1.932
€    703
€    616
€    526
€    366
€    549
€    264

€ 72,20
0,75%

Maandbedrag

€ 103,75
€ 134,25

€ 124,42
€ 142,75
€ 161

Jaarbedrag incl. BTW

€ 1.506,45
€ 1.949,31
€    709,06
€    531,19
€    442,86
€    664,29
€    266,20

€ 1.806,53
€ 2.072,73
€ 2.337,72
€    850,63
€    745,36
€    636,46
€    442,86
€    664,29
€    319,44

€ 87,36

Maandbedrag incl. BTW

€ 125,54
€ 162,44

€ 150,54
€ 172,73
€ 194,81

Griffierecht

Griffierechten zijn kosten die u betaalt voor de behandeling van de zaak door de rechter. De kosten voor voor het jaar 2021 bedraagt €85.
U betaald griffierecht als u:

 • bewind aanvraagt
 • vraagt om het bewind te stoppen
 • vraagt om de maatregel bewind uit te breiden met mentorschap
 • vraagt om de maatregel bewind om te zetten in curatele
 • vraagt om tijdelijk bewind te verlengen
  U betaalt het griffierecht per aanvraag of een hierboven vermelde wijziging van bewind.

U betaald geen griffierechten als (u):

 • afwezigheidsbewind aanvraagt
 • het bewind stopt omdat de betrokkene is overleden
 • vraagt om een bewindvoerder te ontslaan
 • vraagt om een nieuwe of tweede bewindvoerder te benoemen

Let op: het aanstellen of ontslaan van een bewindvoerder is niet hetzelfde als het aanvragen van bewind. Voor het aanvragen van bewind betaalt u wél griffierechten.

Mogelijk komt u in aanmerking voor een vergoeding van bovenstaande kosten. We noemen dit bijzondere bijstand. De gemeente betaalt de kosten welke u maandelijks maakt voor het bewind, de eenmalige intakekosten en de griffierechten dan deels of geheel.
FHV Castricum verzorgt deze aanvraag voor u.

Voor vragen over tarieven, vergoedingen of bijzondere bijstand in het algemeen kunt u contact met ons opnemen.

Hulp aanvragen?

Vraag vrijblijvend een gesprek aan